Sabtu, 30 Juli 2011

Bolehkah Shalat Tarawih 11 Raka'at Padahal Imam 23 Raka'at

Pertanyaan:
Jika seseorang shalat tarawih berjama'ah bersama imam yang 23 raka'at, namun orang tersebut hanya shalat 11 raka'at saja. Apakah perbuatan tersebut sesuai sunnah?

Kamis, 28 Juli 2011

Larangan Memakan Bawang Putih dan Pergi ke Masjid (Dengan Bau Bawang Itu)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda pada saat perang Khaibar, "Barangsiapa habis makan tumbuhan ini (yakni bawang putih), maka janganlah sekali-kali mendatangi masjid." (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Larangan Keluar Dari Masjid Setelah Ada Azan

Abusy Sya'tsa' berkata, "Kami pernah duduk di masjid bersama Abu Hurairah r.a. lalu muadzin menyerukan azan. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri kemudian keluar dari masjid. Lalu, orang tersebut diikuti oleh Abu Hurairah dengan pandangannya sampai keluar dari masjid. Abu Hurairah mengatakan, 'Orang ini telah durhaka kepada ayah al-Qasim (yakni Rasulullah).' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Rabu, 27 Juli 2011

Jika Masuk Masjid, Shalatlah Dua Rakaat

Abu Qatadah r.a. berkata, "Saya masuk masjid ketika Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam sedang duduk di tengah orang banyak. Maka, saya duduk. Kemudian Rasulullah bertanya, 'Mengapa kamu tidak shalat dua rakaat sebelum kamu duduk?' Saya menjawab, 'Ya Rasulullah! Saya lihat engkau duduk dan orang-orang juga duduk.' Beliau bersabda, 'Apabila salah seorang dari kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat.' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Bacaan Ketika Masuk Masjid

Abu Humaid atau Abu Usaid r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu masuk masjid, maka hendaklah ia mengucapkan, 'Allaahummaftah lii abwaaba rahmatik ( Ya Allah! Bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu!).' Apabila keluar dari masjid, maka hendaklah ia mengucapkan, 'Allaahumma inni as-aluka min fadhlik (Ya Allah! Sungguh aku mohon kepada-Mu sebagian dari kemurahan-Mu).' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Selasa, 26 Juli 2011

Utsman bin Affan

Nama lengkapnya adalah ‘Utsman bin Affanbin Abi Ash bin Umayah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al Umawy al Qurasy, pada masa Jahiliyah ia dipanggil dengan Abu ‘Amr dan pada masa Islam, nama julukannya (kunyah) adalah Abu ‘Abdillah. Dan juga ia digelari dengan sebutan “Dzunnuraini”, dikarenakan beliau menikahi dua puteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam yaitu Ruqayah dan Ummu Kaltsum. Ibunya bernama Arwa’ bin Kuraiz bin Rabi’ah bin Habib bin ‘Abdi Syams yang kemudian menganut Islam yang baik dan teguh
  

Kafarat Meludah di Masjid

Anas bin Malik r.a. berkata, "Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda, 'Meludah di masjid adalah suatu kesalahan, dan kafaratnya adalah menimbun ludah tersebut'. (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Larangan Keluar Ke Masjid Untuk Wanita

Diriwayatkan dari Umrah binti Abdurrahman bahwa dia mendengar Aisyah r.a. istri Nabi Shallalahu 'alaihi wassalam berkata, "Seandainya Rasulullah mengetahui apa yang diperbuat oleh kaum wanita, pasti beliau melarang mereka keluar ke masjid sebagaimana wanita bani Israel juga dilarang keluar ke masjid." Seseorang bertanya kepada Umrah, "Apakah wanita bani Israel dilarang ke masjid?" Dia menjawab, "Ya" (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Senin, 25 Juli 2011

Keluarnya Wanita ke Masjid

Zainab ats-Tsaqafiyyah r.a. berkata, "Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda kepada kami, 'Apabila salah seorang dari kamu (kaum wanita) turut berjamaah ke masjid, janganlah memakai wangi-wangian.' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Mendatangi Shalat Dengan Tenang Tanpa Berlarian

Abu Qatadah r.a. berkata, "Ketika kami sedang shalat bersama Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalambeliau mendengar suara gaduh. Seusai shalat beliau bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Kami tergesa-gesa menuju shalat.' Kata beliau, 'Jangan begitu! Apabila kalian mendatangi shalat, maka harus tenang. Kesempatan yang dapat kalian capai, gunakan untuk shalat; dan kalau ada rakaat yang tertinggal (yang kurang), maka sempurnakanlah'. (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Sabtu, 23 Juli 2011

Perjalanan Menuju Shalat Bisa Menghapus Dosa dan Mengangkat Derajat

Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam pernah bersabda, "Barangsiapa bersuci di rumahnya, lalu berjalan menuju salah satu masjid untuk menunaikan shalat fardhu, maka tiap-tiap langkahnya yang satu menghapus dosa dan yang lain mengangkat derajat." (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Keutamaan Masjid

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda, "Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar." (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Jumat, 22 Juli 2011

Keutamaan Orang Yang Membangun Masjid Karena Allah

Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid r.a. bahwa Utsman bin Affan r.a. ingin membangun masjid namun orang-orang tidak menyukai hal itu. Mereka ingin membiarkan masjid itu apa adanya. Lalu, Utsman mengatakan, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda, 'Barangsiapa membangun masjid karena Allah, maka Allah membangun untuk orang itu bangunan yang sepertinya di surga.' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Atha' bin Abi Robah

Kita berada di sepuluh hari terakhir bulan Dzulhijjah tahun 97 H. Saat dimana Baitul ‘Atiq dibanjiri oleh lautan manusia yang menyambut panggilan Allah hingga memenuhi seluruh ruas jalan. Ada yang berjalan kaki dan ada yang berkendaraan.Ada yang lanjut usia adapula yang muda belia, yang laki-laki maupun yang wanita, ada yang putih ada pula yang hitam warna kulitnya, ada orang Arab ada pula orang 'Ajam, ada raja ada pula rakyat jelata.
Mereka datang berbondong-bondong menyahut seruan rajanya manusia dengan penuh khusyuk, tunduk, penuh harap dan suka cita.

Mendatangi Masjid Quba' dan Shalat di Situ

Ibnu Umar r.a. berkata, "Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam pernah mendatangi Masjid Quba' dengan berkendaraan atau berjalan kaki, lalu shalat di situ dua rakaat." (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Keutamaan Shalat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa seorang wanita menderita sakit. Lalu dia berkata, "Jika Allah memberikan kesembuhan kepada saya, saya akan pergi untuk shalat di Baitul Maqdis." Kemudian wanitu itu sembuh, lalu bersiap-siap ingin pergi. Namun, dia datang kepada Maimunah, isteri Nabi. Lalu, wanita itu mengucapkan salam kepada Maimunah. Wanita itu memberitahukan hal tersebut kepada Maimunah, lalu Maimunah mengatakan, "Duduklah, makanlah apa yang telah kau persiapkan, dan lakukanlah shalat di masjid Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam. Karena, saya telah mendengar Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda, 'Shalat di Masjid Madinah lebih utama daripada seribu shalat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram.' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Kamis, 21 Juli 2011

Masjid Pertama Yang Dibangun di Bumi

Abu Dzarr r.a. berkata, "Saya bertanya, 'Ya Rasulullah! Masjid manakah yang pertama kali dibangun di bumi?' Beliau menjawab, 'Masjidil-Haram.' Saya bertanya lagi, "Berikutnya masjid apa?" Beliau menjawab, 'Masjidil-Aqsha.' Saya bertanya lagi, "Berapa lama jarak antar keduanya?" Beliau menjawab, 'Empat puluh tahun. Di manapun kau dapati waktu shalat, maka shalatlah, karena di situ adalah masjid (tempat sujud).' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Shalat Dengan Mengenakan Sepasang Terompah

Sa'id bin Yazid berkata, "Saya bertanya kepada Malik, 'Apakah Rasulullah pernah shalat dengan mengenakan sapasang terompah (sandal)?' Dia menjawab, 'Ya' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Shalat Dengan Pakaian Bergambar (Bertulisan)

Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah pernah melakukan shalat dengan mengenakan pakaian yang bergambar, lalu beliau melihat gambar itu. Ketika selesai shalat beliau bersabda, 'Bawalah pakaian ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah dan bawakanlah aku pakaian yang polos, karena pakaian yang bergambar tadi membuat shalatku tidak khusyu.' (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Senin, 18 Juli 2011

Shalat Dengan Satu Lembar Kain

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam tentang shalat dengan satu lembar kain/pakaian. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam menjawab, "Apakah masing-masing kamu pasti mempunyai dua lembar kain/pakaian?"
Umar bin Abu Salamah r.a. berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah shalat di rumah Ummu Salamah dengan satu lembar kain yang menyelimuti beliau. Beliau letakkan kedua ujung kain itu di atas kedua pundak beliau."
 (Kedua hadits dituturkan oleh Muslim)

Barangsiapa Mendapat Satu Rakaat Shalat, Maka Ia Mendapat Shalat Tersebut Secara Utuh

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda, "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat (lalu waktunya habis kemudian dia menyempurnakannya), maka dia mendapatkan shalat secara utuh." (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Amal Yang Paling Utama Adalah Shalat Pada Waktunya

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam, 'Amal apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Shalat tepat pada waktunya.' Saya bertanya lagi, 'Kemudian amal apa?' Beliau menjawab, 'Berbuat baik terhadap kedua orang tua.' Saya bertanya lagi, 'Berikutnya amal apa?' Beliau menjawab, 'Berperang membela agama Allah.' Maka tidaklah saya melanjutkan pertanyaan kecuali untuk menjaga hal tersebut." (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Jumat, 15 Juli 2011

Larangan Mengakhirkan Shalat dari Waktunya

Abu Dzarr r.a. berkata, "Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam bersabda kepada saya, 'Bagaimana sikapmu jika dikuasai oleh pemimpin yang mengakhirkan shalat atau menunaikan shalat di luar waktunya?' Saya bertanya, 'Lalu, apa yang Anda perintahkan kepada saya?' Nabi bersabda, "Lakukanlah shalat pada waktunya. Jika kamu mendapati waktu shalat bersama mereka, maka shalatlah, karena yang demikian itu tambahan pahala bagimu." (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Waktu Shalat Isya dan Mengakhirkannya

Aisyah r.a. berkata, "Pada suatu malam Nabi hallalahu 'alaihi wassalam lambat keluar untuk shalat isya hingga sebagian malam telah berlalu dan orang-orang di masjid telah tidur. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan shalat isya lalu, beliau bersabda, 'Sebenarnya inilah waktu shalat isya yang utama kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku' (Hadits dituturkan oleh Muslim).

Waktu Maghrib Adalah Setelah Matahari Terbenam

Diriwayatkan dari Salamah ibnul-Akwa r.a. bahwa Rasulullah Shallalahu 'alaihi wassalam biasa melakukan shalat maghrib setelah matahari terbenam dan tidak tampak (Hadits dituturkan oleh Muslim).